Back to All Events

Katori Shinto Ryu - Cross Border Seminar - Hungary 2018 Schedule


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Cross Border Seminar in Hungary

Featuring:

Tetsutaka Sugawara Sensei of Sugawara Sogo Budo 

and

Somogyvári Szabolcs Mokuroku

Schedule for Cross-Border seminar in Hungary, Budapest:

22.9 Saturday - 10:00-12:00 and 16:00-18:00

23.9 Sunday - 10:00-12:00 and 16:00-18:00

For contact:
Somogyvári Szabolcs, keikojujutsu@gmail.com; +36203934666

https://www.keiko.hu/hu/somogyvari-szabolcs